Rollup produktowy (bez ikon) Konstrukcja layoutu

Znając szerokość znaku Warta, a tym samym wielkość K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego
na rys. 1.

Marginesy określają pozycję znaku Warta oraz zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY”.

Dla rollupu produktowego (bez ikon) stosowany jest KV kadrowany (rys. 1). Jego rozmiar i położenie jest stałe.
Nie należy zmieniać go w layoucie.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 1
Rys. 2