Reklama prasowa A5 typu I Typografia

Dla reklamy prasowej należy stosować od jednej do dwóch
linijek hasła reklamowego.

Można zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady
opisane są w dziale Typografia.

1. Hasło reklamowe
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 22/26,4 pt
kolor – B1 / kolor wyróżnienia – C2

2. Tekst pod ikonami
Merriweather Sans Light
wielkość/interlinia – 9/12 pt
kolor – B1

3. Nagłówek
Merriweather Sans Bold
wielkość – 10 pt
kolor – B1

4. Dane adresowe
Merriweather Sans Light
wielkość/interlinia – 8/11 pt
kolor – B1

5. Nota prawna
Merriweather Sans Light
wielkość/interlinia – 6/8 pt
kolor – Grey

6. MATERIAŁ MARKETINGOWY
Merriweather Sans Regular
wielkość – 7 pt
kolor – Grey

Rys. 1

Konstrukcja layoutu

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warty oraz zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY”.

Dla reklamy prasowej stosowany jest KV kadrowany (rys. 1). Jego rozmiar i położenie są stałe. Nie należy zmieniać go
w layoucie.

Ikony znajdujące się w reklamie prasowej umieszczone są
w kontenerze o wielkości 18 x 18 mm, który jest odsunięty
od tekstu o wartość K. Tekst pod ikonami może zawierać maksymalnie cztery linijki.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu.

Rys. 1