Stopka e-mail Typografia

Dla stopki e-mail w wersji standardowej należy stosować
następujące ustawienia fontu:

1. Tekst podstawowy
Arial Regular
wielkość/interlinia – 10/13,75 pt
kolor – B1

2. Stopka adresowa
Arial Regular/Bold
wielkość/interlinia – 10/13 pt
kolor – B1

Dla stopki e-mail w wersji z grafiką należy stosować
następujące ustawienia fontu:

1. Tekst podstawowy
Arial Regular
wielkość/interlinia – 10/13,75 pt
kolor – B1

2. Stopka adresowa
Arial Regular/Bold
wielkość/interlinia – 10/13 pt
kolor – B1

3. Hasło reklamowe
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 16/19,2 pt
kolor – B1/ kolor wyróżnienia – C2

4. Tekst uzupełniający
Merriweather Sans Regular
wielkość/interlinia – 9/11,9 pt
kolor – B1/ kolor wyróżnienia – C2