Key Visual typu II Zdjęcia szparowane

Pozycjonowane zdjęcie powinno być umieszczane optycznie
w środku sześcianu. Oznacza to, że jest pozycjonowane
między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt
grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu
stanowiącego część KV Warty.

Przygotowana została sekcja downloads, zawierająca
spozycjonowane zdjęcia szparowane w KV Warty.

W materiałach drukowanych spozycjonowane zdjęcia
szparowane ustawione są zawsze pod kątem 30°,
przy założeniu, że przedmiot ustawiony do odbiorcy lewym profilem ma 0° i obracany jest o ustalony kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

W celu ułatwienia osadzania zdjęć szparowanych w KV został
stworzony grid. Kolejne linie gridu wyznaczone zostały poprzez
pomniejszenie wyjściowego sześcianu o 15%.

W niektórych przypadkach zdjęcia szparowane mogą naruszać
zaznaczony na różowo jego wewnętrzny margines. Pozostałe
linie pomagają dobrać odpowiedni rozmiar osadzanego zdjęcia. Zdjęcia, których ciężar optyczny jest większy, powinny
koncentrować się bliżej linii wyznaczonych w środku, tak
aby ich wielkość nie była zbyt duża i przytłaczająca dla KV.

Jeśli stosowany KV będzie kadrowany, należy ocenić,
czy osadzone zdjęcie nie wymaga korekty optycznej,
pomniejszenia czy przesunięcia.

Osadzanie zdjęć w planach

Przy KV Warty typu II dopuszcza się osadzanie zdjęć szparowanych w planie pełnym oraz w planach węższych,
tj. amerykańskim, średnim czy w przybliżeniu (rys. 1, 2).

Przy najwęższym możliwym kadrowaniu dopuszczalne
jest kadrowanie w każdym planie oprócz planu pełnego.

Kadrowanie pionowe jednostronne

Przy poziomym kadrowaniu jednostronnym KV Warty osadzone zdjęcie szparowane należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu zdjęcia szparowanego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.

Kadrowanie pionowe dwustronne

Przy poziomym kadrowaniu dwustronnym KV Warty osadzone zdjęcie szparowane należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu zdjęcia szparowanego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.