Prezentacja Power Point Typografia – slajd podstawowy

Dla slajdu podstawowego należy stosować następujące ustawienia fontu:

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 43/52 pt
kolor – B1

2. Wyróżnienie
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 32/36,4 pt
kolor – T1

3. Podtytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 25/34 pt
kolor – B1

4. Tekst podstawowy
Merriweather Sans Light
wielkość/interlinia – 25/34,5 pt
kolor – B1


5. Podpis/Legenda
Merriweather Sans Light
wielkość – 20 pt
kolor – B1


6. Paginacja
Merriweather Sans Regular
wielkość – 20 pt
kolor – B1

Rys. 1