Prezentacja Power Point Typografia – slajd ze spisem treści

Dla slajdu ze spisem treści należy stosować następujące ustawienia fontu:

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość – 43 pt
kolor – B1

2. Podtytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 32/42,5 pt
kolor – B1

Dla slajdu ze spisem treści należy stosować następujące ustawienia fontu:

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość – 43 pt
kolor – B1

2. Podtytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 32/42,5 pt
kolor – B1

Rys. 1