Ulotka A5 Typografia – okładka

Dla ulotki A5 należy stosować od jednej do trzech linijek hasła reklamowego, które pozycjonowane jest do góry ramki tekstowej.

Można zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady opisane są w dziale Typografia (rys. 2).

Tekst określający kategorię produktu może zajmować od jednej do dwóch linijek, pozycjonowany jest do dołu do dolnej krawędzi ramki tekstowej.

1. Kategoria produktu
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 10/12 pt
kolor – B1

2. Hasło reklamowe
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 26/31 pt
kolor – B1/ kolor wyróżnienia – C2

3. MATERIAŁ MARKETINGOWY
Merriweather Sans Regular
WERSALIKI wielkość – 7 pt
kolor – Grey

Rys. 1
Rys. 2