OWU A4 Konstrukcja layoutu – okładka i tył

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym
wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu
pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku
Warty.

Wysokość KV wynosi 170 mm (rys. 1). Dla OWU A4 stosowany
jest KV niekadrowany. Jego rozmiar i położenie są stałe.
Nie należy zmieniać go w layoucie.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu
pozostałych marginesów przypisanych do formatu.

Rys. 1 pokazuje maksymalną ilość tekstu, jaki może znajdować
się na okładce OWU A4.

Rys. 2 pokazuje konstrukcję tylnej okładki oraz pozycje
poszczególnych elementów.

Rys. 1
Rys. 2