Ścianka wizerunkowa Konstrukcja layoutu format 2380 x 2350 mm

KV dla ścianki wizerunkowej jest gotowym, stałym elementem. Nie należy go odtwarzać, skalować ani przesuwać na layoucie.

W polu tekstowym, zawierającym hasło reklamowe,
tekst jest wyrównany do lewej krawędzi pola tekstowego
i pozycjonowany do lewego górnego rogu tego pola.

Rys. 1
Rys. 2