Key Visual typu II Modele 3D

Pozycjonowany model 3D powinien być umieszczany optycznie w środku sześcianu. Oznacza to, że obiekt jest pozycjonowany między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu stanowiącego część KV Warty.

Przygotowana została sekcja downloads, zawierająca
m.in. spozycjonowane renderowane modele 3D w KV Warty.

W materiałach drukowanych spozycjonowane renderowane
obiekty ustawione są zawsze pod kątem 30°, przy założeniu,
że przedmiot ustawiony do odbiorcy lewym profilem ma
i obracany jest o ustalony kąt w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.

W celu ułatwienia osadzania renderowanych modeli 3D w KV
został stworzony grid. Kolejne linie gridu wyznaczone zostały
poprzez pomniejszenie wyjściowego sześcianu o 15%.

Obiekty osadzone w KV mogą w niewielkim stopniu naruszać
zaznaczony na różowo jego wewnętrzny margines. Pozostałe
linie pomagają dobrać odpowiedni rozmiar osadzanego
elementu. Przedmioty, których ciężar optyczny jest większy,
powinny koncentrować się bliżej linii wyznaczonych w środku,
tak aby ich wielkość nie była zbyt duża i przytłaczająca dla KV

Jeśli stosowany KV będzie kadrowany, należy ocenić,
czy osadzony obiekt nie wymaga korekty optycznej, 
pomniejszenia czy przesunięcia.

Kadrowanie pionowe jednostronne

Przy poziomym kadrowaniu jednostronnym KV Warty osadzony model 3D należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu modelu 3D należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną. Obiekty osadzone w KV mogą
w niewielkim stopniu naruszać zaznaczony na różowo jego wewnętrzny margines. Pozostałe linie pomagają dobrać odpowiedni rozmiar osadzanego elementu.

Kadrowanie pionowe dwustronne

Przy poziomym kadrowaniu dwustronnym KV Warty osadzony model 3D należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu modelu 3D należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną. Obiekty osadzone w KV mogą
w niewielkim stopniu naruszać zaznaczony na różowo jego wewnętrzny margines. Pozostałe linie pomagają dobrać odpowiedni rozmiar osadzanego elementu.

Pozycjonowanie na spad

Osadzane renderowane modele 3D mogą być kadrowane z prawej strony na spad, po uprzednim powiększeniu, tak jak
na pokazanym przykładzie, z zachowaniem wyznaczonych pozostałych marginesów.