Zdjęcia Wytyczne do presetów

Dla zdjęć do materiałów firmowych Warty zostały opracowane specjalnie presety z zapisem ustawień różnych parametrów oprogramowania do obróbki zdjęć. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest szybkie uzyskanie pożądanych efektów na zdjęciach, spójnych z wytycznymi do zdjęć dla Warty.

Warta standard 1

Preset przeznaczony jest do zdjęć z neutralną jasnością. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada chłodną kolorystykę.

Warta standard 2

Preset przeznaczony jest do zdjęć z neutralną jasnością. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada neutralną kolorystykę.

Warta standard 3

Preset przeznaczony jest do zdjęć z neutralną jasnością. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada ciepłą kolorystykę.

Warta standard 4

Preset przeznaczony jest do zdjęć z neutralną jasnością. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada wyraźnie ciepłą kolorystykę.

Warta too bright 1

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt jasnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada chłodną kolorystykę.

Warta too bright 2

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt jasnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada neutralną kolorystykę.

Warta too bright 3

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt jasnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada ciepłą kolorystykę.

Warta too bright 4

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt jasnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada wyraźnie ciepłą kolorystykę.

Warta too dark 1

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt ciemnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada chłodną kolorystykę.

Warta too dark 2

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt ciemnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada neutralną kolorystykę.

Warta too dark 3

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt ciemnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada ciepłą kolorystykę.

Warta too dark 4

Preset przeznaczony jest do zdjęć zbyt ciemnych. Należy go stosować w sytuacji, kiedy zdjęcie posiada wyraźnie ciepłą kolorystykę.