Ulotka DL Konstrukcja layoutu – okładka i tył

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warty oraz zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY”.  

Wysokość KV wynosi 120 mm (rys. 1). Dla ulotki DL stosowany jest KV kadrowany, jego rozmiar i położenie są stałe. Nie należy zmieniać go w layoucie.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu.

Rys. 1 pokazuje maksymalną ilość tekstu, jaki może znajdować się na okładce ulotki DL.

Rys. 2 pokazuje konstrukcję tylnej okładki oraz pozycje poszczególnych elementów.

Rys. 1
Rys. 2

Segmenty oznaczone w dolnej części ulotki DL
(rys. 1 oraz rys. 2) są elementami stałymi i nie
należy zmieniać ich kompozycji.

Rys. 1
Rys. 2