Prezentacja Power Point Konstrukcja layoutu – slajd tytułowy działu

Projekt przedstawia konstrukcję slajdu tytułowego działu i pozycjonowany jest do dołu ramki tekstowej (dodawany tekst rośnie w górę ramki), prezentacji Power Point (rys. 1).

W polu tekstowym zawierającym tytuł prezentacji tekst wyrównany jest do lewej krawędzi pola tekstowego.

Rys. 1