Ścianka produktowa (z ikonami) Konstrukcja layoutu format 2380 x 2350 mm

Dla ścianki produktowej z ikonami stosowany jest KV kadrowany. Jego  rozmiar i położenie jest stałe.
Nie należy zmieniać go w layoucie.

W polu tekstowym, zawierającym hasło reklamowe
oraz kategorię produktu, tekst jest wyrównany do prawej krawędzi pola tekstowego i pozycjonowany do prawego górnego rogu pola tekstowego.

Ikony znajdujące się na layoucie ścianki, umieszczone
są w kontenerze o wielkości 180 x 180 mm, który
jest odsunięty od tekstu pod ikoną o wartość 20 mm.

Tekst pod ikonami może zawierać maksymalnie 4 linijki.
Rekomendujemy użycie 4 ikon w obrębie jednego layotu.

Rys. 1