Rollup produktowy (z ikonami) Konstrukcja layoutu

Znając szerokość znaku Warta, a tym samym wielkość K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego
na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warta oraz
zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY”.

Dla rollupu produktowego (z ikonami) stosowany jest KV niekadrowany (rys. 1). Jego rozmiar i położenie jest stałe. 

Ikony znajdujące się w rollupie, umieszczone są w kontenerze o wielkości 65 x 65 mm, który jest odsunięty od tekstu
o wartość K. Tekst pod ikonami może zawierać maksymalnie
4 linijki.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 1
Rys. 2