Ulotka A5 Typografia – wnętrze

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 12/14,4 pt
kolor – B1/ kolor wyróżnienia – C2

2. Podtytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 10/12 pt
kolor – B1

3. Tekst podstawowy
Merriweather Sans Light/Bold
wielkość/interlinia – 8/11 pt
kolor – B1

4. Tekst tabelowy
Merriweather Sans Light
wielkość/interlinia – 7/9 pt
wielkość/interlinia – 6/8,25 pt
kolor – Grey

Rys.1