Ścianka produktowa (bez ikon) Typografia

Dla ścianki produktowej należy stosować od dwóch do trzech linijek hasła reklamowego

Można zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady opisane są w dziale typografia

1. Kategoria produktu
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 110/132 pt
kolor – B1

2. Hasło reklamowe
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 370/440 pt
wielkość – 410 (powiększona) kolor – B1
kolor wyróżnienia - C2

 

3. Materiał marketingowy
Merriweather Sans Regular
wielkość – 80 pt
kolor – Grey

4. Index
Merriweather Sans Regular
wielkość – 50 pt
kolor – Grey

Rys. 1
Rys. 2