E-mail informacyjny Typografia

Dla e-maila informacyjnego należy stosować następujące ustawienia fontu:

1. Nagłówek
Arial Bold
wielkość – 14 pt
kolor – White

2. Tytuł
Arial Bold
wielkość/interlinia – 10/12 pt
kolor – B1

3. Odbiorcy
Arial Regular/Bold
wielkość – 10 pt
kolor – B1

4. Tekst podstawowy
Arial Regular
wielkość/interlinia – 10/13 pt
kolor – B1

5. Osoba do kontaktu
Arial Bold, WERSALIKI
wielkość – 10 pt
kolor – B1

6. Dane adresowe
Arial Bold
wielkość – 10 pt
kolor – B1