Reklama prasowa A5 typu I Typografia

Dla reklamy prasowej należy stosować od jednej do dwóch linijek hasła reklamowego.  Można zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady opisane są w dziale Typografia. 1. Hasło reklamowe Merriweather Sans Bold wielkość/interlinia – 22/26,4 pt kolor – B1 / kolor wyróżnienia – C2 2. Tekst pod ikonami Merriweather Sans Light wielkość/interlinia – 9/12 pt kolor – B1 3. Nagłówek Merriweather Sans Bold wielkość – 10 pt kolor – B1

4. Dane adresowe Merriweather Sans Light wielkość/interlinia – 8/11 pt kolor – B1 5. Nota prawna Merriweather Sans Light; wielkość/interlinia – 6/8 pt kolor – Grey 6. MATERIAŁ MARKETINGOWY Merriweather Sans Regular wielkość – 7 pt kolor – Grey

Konstrukcja layoutu

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warty oraz zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY”. Dla reklamy prasowej stosowany jest KV kadrowany (rys. 1). Jego rozmiar i położenie są stałe. Nie należy zmieniać go w layoucie.

Ikony znajdujące się w reklamie prasowej umieszczone są w kontenerze o wielkości 18 x 18 mm, który jest odsunięty od tekstu o wartość K. Tekst pod ikonami może zawierać maksymalnie cztery linijki. Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu.