Key Visual typu I Zdjęcia pełne

Pozycjonowane zdjęcie powinno być umieszczane optycznie
w środku sześcianu. Oznacza to, że jest pozycjonowane
między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt
grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu
stanowiącego część KV Warty.

Ciężar kompozycji powinien znajdować się w centralnej części
KV Warty. Zaleca się stosowanie odpowiednio dobranego
zdjęcia, którego proporcje są dopasowane do formatu, wraz
z użyciem presetów kolorystycznych stosowanych w zdjęciach.

Kadrowanie pionowe jednostronne

Przy poziomym kadrowaniu jednostronnym KV Warty osadzone zdjęcie pełne
należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu
zdjęcia pełnego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.

Kadrowanie pionowe dwustronne

Przy poziomym kadrowaniu dwustronnym KV Warty osadzone zdjęcie pełne należy
proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu zdjęcia
pełnego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.