Kolorystyka Paleta podstawowa

Znak system Paleta podstawowa

Poniżej została przedstawiona podstawowa paleta kolorów stosowanych w materiałach drukowanych i mediach cyfrowych Warta. Kolory zostały określone w podstawowych systemach kolorystycznych stosowanych w poligrafii – The Pantone Matching System® oraz CMYK.

Wartości kolorystyczne stosowane w multimediach oraz internecie opisane zostały wartościami RGB jak również zapisem szesnastkowym.

Rozbarwienia

Znak Warty

W celu rozszerzenia podstawowej palety kolorystycznej dopuszcza się rozbarwienie wybranych kolorów w sposób zilustrowany przez schemat na rys. 1. Rozbarwienia należy ograniczyć do rekomendowanych kolorów: C2, T1, G1, S1, Grey, a ich stosowanie ograniczyć do wskazanych rozwiązań graficznych.

Przy kolorze Grey dopuszcza się rozbarwienie dodatkowe 10%. W celu rozszerzenia uzupełniającej palety kolorystycznej dopuszcza się rozbarwienie wszystkich kolorów z palety uzupełniającej według wskazanego schematu progów procentowych: Tinta 80%, 60%, 40%, 25%.

Przykłady stosowania palety podstawowej i rozbarwień

Na rys. 1 zostały przedstawione kolory stosowane w logo Warty.

Na rys. 2 zostały przedstawione kolory, z których budowane są gradienty stosowane w KV Warty. Nie należy samodzielnie odtwarzać gradientów oraz kształtów KV Warty.