One pager A4 Konstrukcja layoutu

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warty oraz zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY”. Wysokość KV wynosi 100 mm (rys. 1, 2). Margines zewnętrzny KV wynosi 130% wielkości KV na danym użytku. Dla one pagera A4 stosowany jest KV niekadrowany (rys. 1) oraz kadrowany (rys. 2). Jego rozmiar i położenie są stałe. Nie należy zmieniać go w layoucie.

Ikony znajdujące się w one pagerze są umieszczone w kontenerze o wielkości 18 x 18 mm, który jest odsunięty od tekstu o wartość 3K. Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu.