One pager A4 Przykładowe layouty

Pracując nad layoutem, należy korzystać z przygotowanego szablonu.