Ulotka A5 Tabele/kolorystyka

Poniżej została przedstawiona paleta kolorów stosowanych w tabelach (rys. 1).

Podstawowym kolorem nagłówka tabeli jest kolor T1 w rozbarwieniu 60%. Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowego rozróżnienia nagłówków, dopuszcza się użycie rozbarwień koloru T1 (rys. 1).

W celu rozróżnienia komórek tabeli dopuszcza się użycie wskazanych rozbarwień koloru G1 (rys. 1).  

Dla ulotki A5 zastosowano grubość lini tabeli o wartości 0,75 pkt. Dopuszcza się stosowanie wyróżnienia kolumn oraz komórek tabeli w postaci ramki o grubości 1,25 pkt.