System znaków Warty Znaki serwisowe

Zasady budowania znaków serwisowych

Znaki serwisowe budowane są zawsze w oparciu o znak Warty uzupełniony nazwą danego serwisu, np.: korpo, info, punkt itp., zapisaną zawsze minuskułą.

Fontem stosowanym do tworzenia znaków serwisowych jest Merriweather Sans Light. Jego wielkość określana jest poprzez wysokość litery x fontu Merriweather Sans Light, wyznaczoną na podstawie wysokości litery „w” znaku Warty.

Kolorem stosowanym w nazwie serwisowej (np. korpo) jest kolor C3. Znaki serwisowe występują zarówno w wersji pionowej, jak i poziomej. W znakach pionowych nazwa serwisu wyrównana jest do prawej strony znaku Warty. Konstrukcja znaków została pokazana na rys. 1 i rys. 2.

Opisane zasady dotyczą znaków składających się ze znaku Warty uzupełnionego o jednowyrazowe nazwy serwisowe.

Pole ochronne

Pole ochronne (rys. 1) określa minimalną odległość znaku od innych elementów w środowisku obcym, gwarantując jego dobrą ekspozycję. Wyznacza odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia itp.

Należy je stosować w przypadku określania pozycji znaku wobec innych znaków w środowisku obcym. Do wyznaczenia pola zastosowano wartość K, która opiera się na wysokości kwadratu (moduł K) w znaku.

Kolorystyka