Głosowania na zgromadzeniach obligatariuszy:

 

 Zgromadzenie wierzycieli ABM Solid w dn. 21.12.2018r.  – głosowanie za układem wierzycieli

 Zgromadzenie Obligatariuszy serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A. w dn. 06.12.2018r. – głosowanie za wszystkimi uchwałami zgromadzenia

 Zgromadzenie Obligatariuszy serii A wyemitowanych przez Energa S.A. w dn. 12.08.2016r. – głosowanie za wszystkimi uchwałami zgromadzenia

 Zgromadzenie Obligatariuszy serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A. w dn. 20.09.2016r. – głosowanie za wszystkimi uchwałami zgromadzenia