Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

POLSKA DWUDZIESTKA

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

To dwuletnia polisa na życie i dożycie, z premią na zakończenie umowy do 20 proc. zwolnioną z "podatku Belki". Premia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzależniona jest od zachowania indeksu WIG20. Produkt oferowany w dniach 15.09.2011 - 31.10.2011

 

  • 2-letnia polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 20%* bez podatku "Belki"
  • silna dwudziestka warszawskiej giełdy i 100% ochrony kapitału**

 

 

Premia na koniec umowy będzie zależna od zachowania się indeksu WIG 20, obejmującego 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie.

 

Spółki wchodzące w skład indeksu to np. PKO BP, PEKAO S.A., PZU, PKN Orlen, LOTOS, KGHM, Asseco. Są to firmy z ugruntowaną od wielu lat pozycją rynkową: największe polskie banki, spółki energetyczne i paliwowe, największy ubezpieczyciel, koncern wydobywczy oraz lider rynku usług informatycznych.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 20%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSKA DWUDZIESTKA nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2011-11-07 do 2013-11-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Ubezpieczenia
polska dwudziestka new ii.pdf 284.1 KB
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU.POLSKA.DWUDZIESTKA.pdf 147.8 KB

Polisy Strukturyzowane