Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

GOLD PROFIT

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

To 2,5-roczna polisa na życie i dożycie, z premią na zakończenie umowy do 50 proc. zwolnioną z "podatku Belki". Premia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzależniona jest od indeksu GOLDLNPM wyrażającego wartość złota w dolarach amerykańskich, notowanego przez The London Gold Market Fixing Limited. Produkt oferowany w dniach 2.01.2012 - 28.02.2012

 

  • 2,5-roczna polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 50%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od zachowania się indeksu GOLDLNPM wyrażającego wartość złota w dolarach amerykańskich, notowanego przez The London Gold Market Fixing Limited.

 

Klient partycypuje we wzrostach złota do poziomu 150% wartości początkowej. Jeżeli w którymkolwiek momencie trwania produktu bariera ta zostanie przekroczona klient na zakończenie otrzyma premię w wysokości 4%.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 50%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie GOLD PROFIT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-03-05 do 2014-09-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU.GOLD.PROFIT.pdf 153 KB
Karta ubezpieczenia
gold_profit.pdf 182.6 KB

Polisy Strukturyzowane