Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DOLAR KLIK

Bieżąca wartość: 103,62 pln

Opis

To 2,5-roczna polisa na życie i dożycie, z maksymalną premią na zakończenie umowy wynoszącą 45 proc. zwolnioną z "podatku Belki". Premia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzależniona jest od kursu USD/PLN. Produkt oferowany w dniach 20.02.2012 - 16.04.2012

 

  • 2,5-roczna polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 45%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od zachowania się kursu USD/PLN.

 

 

Wysokość premii wypłacanej na koniec umowy będzie zależna od zachowania się kursu USD/PLN w 5 półrocznych okresach obserwacyjnych. Na koniec każdego okresu ustalona zostanie wartość kursu, stanowiąca część składową ostatecznej premii, tzw. Klik. Kliki obliczane będą na podstawie codziennej obserwacji kursu USD/PLN. Maksymalna wysokość Kliku w danym okresie wynosi 9%.

Jeżeli w danym okresie kurs zmieni się, nie przekraczając bariery +/- 9% względem wartości początkowej, to Klik za dane półrocze równy będzie wartości bezwzględnej zmiany kursu na końcu tego okresu. Jeżeli kurs USD/PLN w dowolnym momencie półrocznego okresu przekroczy barierę, to Klik równy jest 0%.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 45%.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-04-20 do 2014-11-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
3,62%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU.DOLAR.KLIK.pdf 155.5 KB
Podsumowania
Dolar Klik_Podsumowanie.pdf 472.5 KB
Karta ubezpieczenia
dolar_klik.pdf 191.8 KB

Polisy Strukturyzowane