Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

POLSKA ELITA

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

POLSKA ELITA to 3-letnia polisa strukturyzowana ze składka jednorazową. Premia z produktu POLSKA ELITA będzie zależna od wzrostu cen akcji 6 spółek z indeksu WIG 20: KGHM Polska Miedź S.A., Grupa TP S.A., PZU S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Bank Pekao S.A. i Bank PKO BP S.A. Produkt oferowany w dniach 14.05.2012 - 29.06.2012

 

  • 3-letnia polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 33%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wpływ na wysokość premii będą miały ceny 6 spółek z Indeksu WIG 20 – KGHM Polska Miedź S.A., Grupa TP S.A., PZU S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Bank Pekao S.A. i Bank PKO BP S.A.

 

Premia z tytułu umowy będzie naliczana po każdym roku jej trwania, jeżeli we wskazanych dniach obserwacji ceny akcji wszystkich spółek będą wyższe od wartości początkowej. Wartość początkowa dla każdej ze spółek będzie określona jako cena akcji z dnia 5 lipca 2012 r. i będzie stała dla całego okresu umowy.

 

Jeśli w pierwszej obserwacji (5 lipca 2013 r.) ceny akcji spółek przewyższą wartość początkową, to klientowi zostanie naliczona premia w wysokości 11%, w drugiej (7 lipca 2014 r.) - 22%, a w trzeciej (6 lipca 2015 r.)  33%. Jednakże premie za każdy okres naliczane są oddzielnie i nie sumują się – kolejna naliczona premia zastępuje poprzednią. Oznacza to, że jeśli tylko w trzeciej obserwacji (6 lipca 2015 r.) założone warunki zostaną spełnione to premia osiągnie maksymalną wartość 33%.

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 6 lipca 2015 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 33%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSKA ELITA nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-07-05 do 2015-07-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU.POLSKA ELITA.pdf 129.7 KB
Karta ubezpieczenia
polska_elita.pdf 204.8 KB

Polisy Strukturyzowane