Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Skarb Północy

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

Skarb Północy to 3 - letnia polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową. Konstrukcja produktu pozwala na wykorzystanie tendencji wzrostowych cen ropy naftowej na rynku, a tym samym daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnej premii.

 

Skarb Północy to 3 - letnia polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową. Konstrukcja produktu pozwala na wykorzystanie tendencji wzrostowych cen ropy naftowej na rynku, a tym samym daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnej premii.
Okres ubezpieczenia: 31.07.2012 - 05.08.2015
 
Zasady naliczenia Premii:
- klient partycypuje  w 100% we wzroście instrumentu bazowego do bariery wzrostu ustalonej jako 140%wartości początkowej
- jeżeli w którymkolwiek momencieokresu obserwacyjnego bariera zostanie przekroczona, wówczas partycypacja we wzroście instrumentu bazowego wyniesie 35%
- jeżeli na zakończenie okresu obserwacyjnego wartość instrumentu bazowego znajdzie się poniżej lub będzie równa wartości początkowej wówczas Premia = 0, tzn. działa ochrona wpłaconej składki alokacyjnej. 
 
Produkt czeka na finalną wycenę.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-07-31 do 2015-08-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane