Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

SUROWCE NA PLUS 2

Bieżąca wartość: 100,16 pln

Opis

SUROWCE NA PLUS 2 polisa strukturyzowana ze składka jednorazową na okres 1,5 roku. Wysokość premii zależy od kształtowania się cen następujących surowców: ropa, miedź, platyna, nikiel i kukurydza Produkt oferowany w dniach 10.09.2012 - 29.10.2012

 

  • 1,5-roczna polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 40%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od kształtowania się cen następujących surowców: ropa, miedź, platyna, nikiel i kukurydza.

 

Jeżeli przez cały okres obserwacyjny cena żadnego z surowców nie wzrośnie o więcej niż 40% w stosunku do wartości początkowej, premia będzie równa średniej arytmetycznej ze zmiany cen, maksymalnie 40%.

W przypadku kiedy cena dowolnego surowca wzrośnie o ponad 40%, dla tego surowca przyjmuje się stałą wartość na poziomie 2%, a dla pozostałych rzeczywsitą zmianę ceny. Z tak ustalonych wyników wyliczona zostanie średnia arytmetyczna stanowiąca premię.

Jeżeli średnia arytmetyczna z wartości końcowych będzie ujemna, wówczas, dzięki pełnej ochronie kapitału, Klient otrzyma zwrot składki alokacyjnej (tj. wpłaconą składkę pomniejszoną o opłatę za zawarcie).

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 6 maja 2014 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 40%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie SUROWCE NA PLUS 2 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-11-05 do 2014-05-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0,16%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU SUROWCE NA PLUS 2 144 KB
Karta ubezpieczenia
surowce_na_plus_2.pdf 197.7 KB

Polisy Strukturyzowane