Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

FILMOWA PIĄTKA

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

FILMOWA PIĄTKA to polisa strukturyzowana ze składka jednorazową na okres 2 lat. Wysokość premii zależy od cen akcji 5 następujących spółek: Dream Works, Time Warner, Viacom, Walt Disney, Discovery Produkt oferowany w dniach 27.12.2012 - 27.02.2013

 

  • 2-letnia polisa na życie i dożycie
  • premia na zakończenie umowy do 38%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od kształtowania się cen akcji 5 następujących spółek: Dream Works, Time Warner, Viacom, Walt Disney, Discovery

 

 

Jeżeli przez cały okres obserwacyjny cena żadnej z akcji nie wzrośnie o więcej niż 38% w stosunku do wartości początkowej, premia będzie równa średniej arytmetycznej ze zmiany cen, maksymalnie 38%.

W przypadku, kiedy cena akcji którejkolwiek ze spółek wzrośnie o ponad 38%, wówczas dla tej spółki przyjmuje się stałą wartość wzrostu na poziomie 2%, a dla pozostałych rzeczywistą zmianę ceny. Z tak ustalonych wyników wyliczona zostanie średnia arytmetyczna stanowiąca premię.

Jeżeli średnia arytmetyczna z wartości końcowych będzie ujemna, wówczas, dzięki pełnej ochronie kapitału, Klient otrzyma zwrot składki alokacyjnej (tj. wpłaconą składkę pomniejszoną o opłatę za zawarcie).

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 marca 2015 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 38%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie FILMOWA PIĄTKA nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-03-05 do 2015-03-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU FILMOWA PIATKA 216.2 KB
Karta Produktu
KP Filmowa Piatka 01.2015 369.8 KB

Polisy Strukturyzowane