Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

SPOKOJNA PRZYSTAŃ - Wariant I

Bieżąca wartość: 105,82 pln

Opis

SPOKOJNA PRZYSTAŃ to trzyletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Harbour Index. Produkt jest oferowany w dwóch wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 18.02.2013 - 25.03.2013

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 80% partycypacji we wzroście indeksu 
  • 100% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Harbour Index.

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 kwietnia 2016 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-04-05 do 2016-04-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
5,82%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Warunki Ubezpieczenia
SWU SPOKOJNA PRZYSTAN - Wariant I 198.3 KB
Karta Produktowa
spokojna_przystan.pdf 180.7 KB
Warunki Ubezpieczenia
SWU SPOKOJNA PRZYSTAN - Wariant I 198.3 KB

Polisy Strukturyzowane