Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

SPOKOJNA PRZYSTAŃ - Wariant II

Bieżąca wartość: 100,91 pln

Opis

SPOKOJNA PRZYSTAŃ to trzyletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Harbour Index. Produkt jest oferowany w dwóch wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 18.02.2013 - 25.03.2013

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 150% partycypacji we wzroście indeksu 
  • 90% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Harbour Index.

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 kwietnia 2016 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-04-05 do 2016-04-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0,91%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Produktowa
spokojna_przystan_90.pdf 181.1 KB
Warunki Ubezpieczenia
SWU SPOKOJNA PRZYSTAN - Wariant II 155.5 KB

Polisy Strukturyzowane