Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

KWARTET GWIAZD - Wariant III

Bieżąca wartość: 108,52 pln

Opis

KWARTET GWIAZD to trzyletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index. Produkt jest oferowany w trzech wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 20.05.2013 - 28.06.2013

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 295% partycypacji we wzroście indeksu 
  • 80% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.

 

Instrument bazowy: BNP Paribas Income Star Funds EUR ER Index

kod Bloomberg: BNPIICST Index

adres strony internetowej: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=%2bL%2bs7bGpZNPAvqF4BmCFOA%3d%3d&subid=dDajcHVaErqhm08%2bq%2fifWw%3d%3d

 

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 lipca 2016 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-07-11 do 2016-07-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
8,52%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Produktowa
kwartet_gwiazd_80.pdf 183.3 KB
Warunki Ubezpieczenia
SWU KWARTET GWIAZD - Wariant III 116.7 KB

Polisy Strukturyzowane