Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

KWARTET GWIAZD II - Wariant II

Bieżąca wartość: 131,63 pln

Opis

KWARTET GWIAZD II to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index. Produkt jest oferowany w dwóch wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 26.08.2013 - 27.09.2013

 

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 300% partycypacji we wzroście indeksu 
  • 80% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.

 

Instrument bazowy: BNP Paribas Income Star Funds EUR ER Index

kod Bloomberg: BNPIICST Index

adres strony internetowej: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=%2bL%2bs7bGpZNPAvqF4BmCFOA%3d%3d&subid=dDajcHVaErqhm08%2bq%2fifWw%3d%3d

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 kwietnia 2017 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-10-10 do 2017-04-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
31,63%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane