Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

PRECYZYJNA STRATEGIA - Wariant II

Bieżąca wartość: 95,79 pln

Opis

PRECYZYJNA STRATEGIA to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (A). Produkt jest oferowany w dwóch wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 26.08.2013 - 27.09.2013

 

  • 2,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 200% partycypacji w wyniku Funduszu 
  • 80% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (A).

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 kwietnia 2016 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-10-10 do 2016-04-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-4,21%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane