Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

STABILNA CZWÓRKA - Wariant III

Bieżąca wartość: 80,00 pln

Opis

STABILNA CZWÓRKA to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas ALTERNATIVE STAR FUNDS. Produkt jest oferowany w trzech wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 24.02.2014 - 31.03.2014

 

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 300% partycypacji we wzroście indeksu 
  • 80% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Alternative Star Funds.

 

Instrument bazowy:Indeks ALTERNATIVE STAR FUNDS

kod Bloomberg*:ENHAASFI index

adres strony internetowej: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=qOsvVzPT5cWMtCpop3piKw%3d%3d&subid=dO%2b0E88SxFhj8rjbyj%2bSfg%3d%3d

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 października 2017 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-04-11 do 2017-10-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-20%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane