Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Mistrzowska Trójka - Wariant 100 VIP

Bieżąca wartość: 102,14 pln

Opis

Mistrzowska Trójka - to nowy produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection' Alternative Fund. Jest on oparty o trzy czołowe fundusze absolutnej stopy zwrotu. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 26.05.2013 - 25.06.2013

 Mistrzowska Trójka -  to nowy produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection' Alternative Fund. Jest on oparty o trzy czołowe fundusze absolutnej stopy zwrotu.

 

Celem tego typu funduszy jest osiągniecie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji panującej na rynku. W realizacji tego celu pomaga im przede wszystkim swoboda działania oraz szerokie spektrum instrumentów, w które mogą inwestować. Wykorzystują one strategie pozwalające Klientom zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach na danych aktywach.

 

Ubezpieczenie zapewnia 100% ochrony kapitału na koniec okresu umowy*

Współczynnik partycypacji P we wzroście Instrumentu bazowego wynosi 95%

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

 

*po potrąceniu opłaty wstępnej

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-07-07 do 2018-07-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
2,14%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane