Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

PRECYZYJNA STRATEGIA II - Wariant 100 VIP

Bieżąca wartość: 102,13 pln

Opis

PRECYZYJNA STRATEGIA to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T). Produkt jest oferowany w trzech wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 3.09.2014 - 9.10.2014

 

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 95% partycypacji w wyniku Funduszu 
  • 100% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T).

 

Instrument bazowy: Fundusz ETHNA-AKTIV E (T)

kod ISIN: LU0431139764

kod Bloomberg*: ETAKTVE LX Equity

adres strony internetowej: http://www.ethenea.com/eo/cms/page/search/produkt?group-key=523&_c=en.AT.PRO

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-10-17 do 2018-04-20
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
2,13%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane