Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

HORYZONT MOŻLIWOŚCI – Wariant 95

Bieżąca wartość: 96,86 pln

Opis

HORYZONT MOŻLIWOŚCI to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka składającego się z trzech funduszy o zasięgu międzynarodowym. Produkt jest oferowany w trzech wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 13.11.2014 – 17.12.2014.

 

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 110% partycypacji w wyniku koszyka funduszy
  • 95% ochrony kapitału

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka trzech funduszy:

L.p. (i)

Nazwa funduszu i

Waga w koszyku

Kod Bloomberg*

Adres strony internetowej

1

M&G Optimal Income

50%

MGOIAEA LN Equity

http://www.mandg.com/ireland/adviser/funds/optimal-income-fund/gb00b1vmcy93/overview/

2

Exane Archimedes

25%

EXAARCB LX Equity

http://funds.ft.com/uk/Tearsheet/Summary?s=LU0417733325:EUR

3

Ethna Aktiv E

25%

ETAKTVE LX Equity

http://www.ethenea.com/eo/cms/page/search/produkt?group-key=523&_c=en.AT.PRO

*możliwość obserwacji notowań składowych instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Okres odpowiedzialności trwa od 30.12.2014 roku do 05.07.2018 roku.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-12-30 do 2018-07-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-3,14%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane