Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

EURO Top50 - Wariant 100

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

EURO Top50 to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index. Produkt jest oferowany w czterech wariantach. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 16.02.2015 - 31.03.2015

 

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 40% partycypacji we wzroście indeksu 
  • 100% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index.

 

Instrument bazowy: indeks iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index
kod Bloomberg: ENDLRP Index
Adres strony internetowej: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENDLRP
*Możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 
 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 października 2018 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-04-10 do 2018-10-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Warunki Ubezpieczenia
SWU EURO Top50 - Wariant 100 101.7 KB
Karta produktu
Euro TOP50 W100_20170711_151110.pdf 249.1 KB

Polisy Strukturyzowane