Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Gwarancja Top Japan

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

db Gwarancja Top Japan to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie ze 100% ochroną kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia.

Wysokość premii* na koniec umowy będzie zależała od zmian indeksu Nikkei 225 – jednego z największych indeksów giełdowych w Azji (premia nie jest gwarantowana).

 

Konstrukcja ubezpieczenia daje możliwość czerpania zysków z dynamicznego rozwoju gospodarki Japonii przy jednoczesnej ochronie 100% składki zainwestowanej (tj. pomniejszonej o opłatę wstępną) w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.

 

Współczynnik partycypacji P wynosi 30%

Okres ubezpieczenia: 31.07.2015 r. – 31.07.2018 r.

 

Indeks Nikkei 225 (Kod Bloomberg: NKY Index)  można obserwować na stronie internetowej giełdy w Tokio:

http://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/e_real_index2&QCODE=101

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-07-31 do 2018-07-31
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU_Gwarancja.TopJapan_W100_ost.pdf 453.5 KB
Karta produktu
Top Japan_20170711_151826.pdf 246.2 KB

Polisy Strukturyzowane