Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Gwarancja Medyczna Elita III

Bieżąca wartość: 100,69 pln

Opis

db Gwarancja Medyczna Elita III to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z 95% ochroną kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia.
Wysokość premii* na koniec umowy będzie zależała od wyników 6 światowych spółek z branży medycznej (premia nie jest gwarantowana).
Spółki wchodzące w skład koszyka to: 

i

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Giełda

Adres strony internetowej**

1

Novartis AG

NOVN VX Equity

Zurych

https://www.six-swiss-exchange.com/index.html

2

AbbVie Inc

ABBV UN Equity

Nowy Jork

https://www.nyse.com/index

3

Roche

ROG VX Equity

Zurych

https://www.six-swiss-exchange.com/index.html

4

AstraZeneca PLC

AZN LN Equity

Londyn

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm

5

Bayer AG

BAYN GY Equity

Frankfurt

http://www.boerse-frankfurt.de/

6

Gilead Sciences

GILD UQ Equity

NASDAQ Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

**Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych 

 
Konstrukcja ubezpieczenia daje możliwość czerpania zysków z rozwoju ww.spółek przy jednoczesnej ochronie 95% składki zainwestowanej (tj. pomniejszonej o opłatę wstępną) w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.
 
Polisa zapewnia także ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci przez cały okres umowy.
 
Okres ubezpieczenia: 30.09.2015 r. – 1.10.2018 r.
Parametr X, o którym mowa w warunkach ubezpieczenia, wynosi 18%.
 
 *Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.
 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-09-30 do 2018-10-01
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0,69%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU_Medyczna.Elita.III.pdf 554.6 KB
Karta produktu
Top Medyczna Elita III_20170711_151804.pdf 250.1 KB

Polisy Strukturyzowane