Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Gwarancja Niemiecka Precyzja

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

db Gwarancja Niemiecka Precyzja to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Wysokość premii* na koniec umowy zależy od zachowania się notowań najważniejszego indeksu Giełdy Niemieckiej tj. indeksu DAX (premia nie jest gwarantowana).

Indeks DAX obrazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

Indeks DAX można obserwować na stronie internetowej giełdy we Frankfurcie:

http://www.boerse-frankfurt.de/

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie

·         ochrona kapitału na poziomie 98% Składki zainwestowanej

 

Bariery, o których mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia wynoszą:

Bariera górna: 120%, Bariera dolna: 80%

 

Okres ubezpieczenia trwa od 30.10.2015 roku do 30.10.2018 roku.

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-10-30 do 2018-10-30
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU_db.Niemiecka.Precyzja.pdf 571.6 KB
Karta produktu
Niemiecka Precyzja_20170711_151810.pdf 325.4 KB

Polisy Strukturyzowane