Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Precyzyjna Strategia III – Wariant 90

Bieżąca wartość: 90,00 pln

Opis

Precyzyjna Strategia III – Wariant 90 to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyniku Fundusz ETHNA AKTIV A (kod Bloomberg: ETHAKTE LX Equity).

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 130% partycypacji w wyniku indeksu
  • ochrona kapitału na poziomie 90% składki alokacyjnej

 

Instrument bazowy: Fundusz ETHNA-AKTIV E (T)

kod ISIN: LU0431139764

kod Bloomberg*: ETAKTVE LX Equity

adres strony internetowej: http://www.ethenea.com/eo/cms/page/search/produkt?group-key=523&_c=en.AT.PRO

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 

 

Okres ubezpieczenia trwa od 30.12.2015 roku do 21.06.2019 roku.

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-12-30 do 2019-06-21
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-10%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane