Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

LIDERZY BIZNESU

Bieżąca wartość: 128,30 pln

Opis

To dwuletnia polisa na życie i dożycie, z premią na zakończenie umowy do 30 proc. zwolnioną z "podatku Belki". remia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzależniona jest od zachowania koszyka akcji 20 spółek - wiodących światowych marek.

 

  • 2-letnia polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 30%* bez podatku "Belki"
  • wysoki potencjał 20 silnych marek 100% ochrony kapitału**

Premia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzależniona jest od zachowania koszyka akcji 20 spółek - wiodących światowych marek. Koszyk firm - globalnych liderów z Europy, USA i Japonii, został starannie dobrany i mocno zdywersyfikowany zarówno pod względem geograficznym i sektorowym. Zasięg działania, innowacyjność i silna pozycja wybranych spółek w poszczególnych branżach są czynnikami sprzyjającymi wzrostowi ich wartości i notowań na rynkach finansowych. Spółki w koszyku to firmy produkujące dobra konsumenckie, spółki należące do branży przemysłowej, farmaceutycznej oraz IT, takie jak np. Johnson & Johnson, SAP, Siemens, Heineken, GE, Colgate Palmolive. Maksymalna wysokość premii na koniec umowy może wynieść 30%.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 30%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie LIDERZY BIZNESU nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

 

Data likwidacji funduszu Liderzy Biznesu – 09.10.2013 r.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2011-09-14 do 2013-10-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
28,3%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane