Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

MARKI Z KLASĄ

Bieżąca wartość: 120,00 pln

Opis

MARKI Z KLASĄ to 3-letnia polisa strukturyzowana ze składka jednorazową. Premia z produktu MARKI Z KLASĄ będzie zależna od wzrostu wartości cen akcji 6 światowych spółek oferujących produkty i usługi klasy premium: HUGO BOSS, ESPRIT, DIAGEO PLC, KAO CORP, CATHAY PACIFIC AIRWAYS, EXPEDIA INC. Produkt oferowany w dniach 2.07.2012 - 30.08.2012

 

  • 3-letnia polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 30%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wpływ na wysokość premii będą miały ceny 6 światowych spółek oferujących produkty i usługi klasy premium: HUGO BOSS, ESPRIT, DIAGEO PLC, KAO CORP, CATHAY PACIFIC AIRWAYS, EXPEDIA INC.

 

Premia z tytułu umowy będzie naliczana po każdym roku jej trwania, jeżeli we wskazanych dniach obserwacji ceny akcji wszystkich spółek będą wyższe od wartości początkowej. Wartość początkowa dla każdej ze spółek będzie określona jako cena akcji z dnia 5 września 2012 r. i będzie stała dla całego okresu umowy.

 

Jeśli w pierwszej obserwacji (3,4,5 września 2013 r.) średna cen akcji każdej spółki ze wskazanych dni obserwacji przewyższy wartość początkową, to klientowi zostanie naliczona premia w wysokości 10%, w drugiej (3,4,5 września 2014 r.) - 20%, a w trzeciej (3,4,7 września 2015 r.)  30%. Jednakże premie za każdy okres naliczane są oddzielnie i nie sumują się – kolejna naliczona premia zastępuje poprzednią. Oznacza to, że jeśli tylko w trzeciej obserwacji (3,4,7 września 2015 r.) założone warunki zostaną spełnione to premia osiągnie maksymalną wartość 30%.

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 7 września 2015 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 30%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie MARKI Z KLASĄ nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

 

Produkt czeka na finalną wycenę.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-09-05 do 2015-09-07
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
20%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU MARKI Z KLASA 129.3 KB
Karta Produktu
marki_z_klasa.pdf 240.4 KB

Polisy Strukturyzowane