Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Elita Funduszy XI_3 - Wariant 100

Bieżąca wartość: 100,53 pln

Opis

Elita Funduszy XI_3 - Wariant 100 to 3 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka 2 funduszy o zasiegu międzynarodowym. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 01.12.2014 - 19.12.2014. Okres odpowiedzialności trwa od 30 grudnia 2014 do 5 stycznia 2018 roku.

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • ochrona kapitału na poziomie 100% Składki zainwestowanej
  • współczynnik partycypacji P wynosi 62%

 

Wysokość premii* na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka dwóch funduszy: 

 

L.p. (i)

Nazwa funduszu i

Kod Bloomberg**

Waga w koszyku

Adres strony internetowej**

1

DWS Multi Opportunities-NC

NC DWSMONC LX Equity

50%

https://www.dws.de/Produkte/Fonds/35395/Uebersicht

 

2

Templeton Global Total Return

Fund A(acc)EUR

TGRAACH LX Equity

50%

http://www.franklintempleton.lu/en_LU/investor/funds/fund-identifier/4819/Templeton-Global-Total-Return-Fund/Fund-Identifiers

 

 

**możliwość obserwacji notowań składowych instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-12-30 do 2018-01-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0,53%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane